(012) Göstər
(050) Göstər
Sorğu göndər
Universitetlər

LODZ UNİVERSİTETİ (Lodz, Polşa)

www.uni.lodz.pl/
Lodz, Polşa
İllik təhsil haqqı: 1000€ – 1500€
MAGİSTR
FakultetlərİxtisasƏyani
KimyaMüəllim -
Elm və iqtisadiyyatda kimya -
Cosmetic Chemistry -
Kimyəvi analiz -
İngilis FilologiyasıMüəllim -
Tibb elmləri -
Tərcümə -
Ümumi Filologiya -
Alman FilologiyasiMüəllim -
Tərcüməçi -
İngilis dili ilə Alman dili -
Alman dili və ikinci xarici dili - İtalyan, İspan, Fransız, Sloven -
Linqvistika -
İtalyan FilologiyasıMüəllim -
Tərcüməçi -
FilologiyaTərcüməçi -
Roman filologiyası -
Loqopediya -
Slavyan filologiyası -
Roma filologiyası ikinci bir xarici dil ilə -
Rus Filalogiyası -
Xarici dillərin müəllimi -
İdarəetməMühasibat və audit -
İnsan resurslarının idarə edilməsi -
Marketinq -
Dövlət idarəçiliyi -
Logistika -
Layihənin İdarə Edilməsi -
Mühasibatlıq -
İqtisadiyyatı -
Dövlət idarəçiliyi -
Logistika -
Maliyyə və investisiya -
Müəssisə idarəsi -
Yeniliklərin İdarə Olunması -
Beynəlxalq İqtisadi MünasibətlərBeynəlxalq idarəetmə -
Beynəlxalq Biznes -
Beynəlxalq Maliyyə Bazarları -
Beynəlxalq MünasibətlərBeynəlxalq münasibətlər -
Şərqi Asiya və Yaxın Şərq -
İspan-Amerika münasibətləri -
Beynəlxalq jurnalistika və Avropa tədqiqatları -
Hüquq və İdarəetməİdarəçilik -
Ədalət - Vergi -
Ədalət - Əmək -
Administrasiyaİdarəçilik -
İqtisadi idarəetmə -
Maliyyə və İctimai İdarəetmə -
Dövlət idarəçiliyi -
SosiologiyaSosiologiya -
İctimai İşSiyasi sosiologiya -
İctimai iş -
Avropa siyasəti -
İqtisadi siyasət -
KulturologiyaKulturologiya -
Yeni media -
Tədqiqat işləri -
Kino Tədqiqatları -
Sənətin təbliği -
Biologiya və Ətraf mühitin mühafizəsiBiologiya -
Ümumi və təcrübi bialogiya -
Mikrobialogiya -
Ekoloji biologiya -
Biokimya və molekulyar biologiya -
Tibbi biofizika və bioinformatika -
FizikaFizika -
Tibbi fizika -
Tətbiqi informatika -
Pedaqoji Fizika -
İnformatika (3,5 il, maşınqayırma üzrə dərəcə) -
Coğrafiya ElmləriCoğrafiya -
İqtisadiyyatı -
Turizm və istirahət -
Fəlsəfə və TarixEtnologiya -
İncəsənət tarixi -
Arxeologiya -
Fəlsəfə -
Tarix -
Regionalizm -
Sənətin tənqidi və sənətin təbliğ edilməsi -
Mədəni irsin qorunması -
Riyaziyyat və İnformatikaRiyaziyyat -
İnformasiya sistemləri -
Ümumi Riyaziyyat -
Teorik Riyaziyyat -
Riyaziyyat və informatika sahəsində pedaqoji -
Riyaziyyat və İngilis dili sahəsində pedaqoji -
Maliyyə və aktuar riyaziyyat -
Riyaziyyat -
İqtisadiyyatİqtisadiyyat -
İnvestisiyalar və daşınmaz əmlak -
Pedaqoji ElmlərPedaqoqika -
Psixiligiya -
PedaqoqikaAndraqoqika -
Xüsusi pedaqoqika -
Məktəbəqədər Pedaqogika -
Sosial pedaqogika -
Sağlamlıq pedaqogikası -
İncəsənət pedaqogiyası -
JurnalistikaKütləvi informasiya vasitələri -
PR və Brendinq -
BiotexnologiyaTibb Biotexnologiyası -
Mikrobioloji biotexnologiya -
Bitkilərin biotexnologiyası -
Maliyyə və MühasibatMaliyyə məsləhətçisi -
Şirkətin maliyyə idarəetməsi -
MaliyyəMaliyyə Bazarları -
İnformatikaİnformasiya sistemləri -
İnteraktiv media -
Coğrafi informasiya sistemləri -
İqtisadi Təhlilİqtisadi təhlil -
Kitabxana elmləriİnformasiya Brokeri -
Kitabxana Elmləri -
Elmi kitabxanalar -
Tətbiqi informatikaTətbiqi informatika -
Kompüter sistemləri və şəbəkələri -
RiyaziyyatÜmumi Riyaziyyat -
Teorik Riyaziyyat -
Maliyyə və aktuar riyaziyyat -
Maliyyə təhlili -
Riyaziyyat və İnformatika müəllimi -
Vergi HüququVergi qanunu -
Logistikaİdarəetmə məntiqi -
Təchizat zəncirinin idarə edilməsi -
Logistika informasiya sistemləri -
Polyak FilologiyasıPolyak dili -
Praktik ritorika -
İctimaiyyətlə əlaqələr -
Kompüter grafikinin əsasları -
Ədəbi mətnlərin redaktə edilməsi -
Şəxsi Məlumatların QorunmasıŞəxsi məlumatların, gizli məlumatların və məlumat bazalarının qorunması -
İspan FilologiyasıLinqvistika -
Amerikalıizm ilə ispan filologiyası -
Əmək Hüququ Əmək hüququ -
Tibbi Hüquq Tibbi hüquq -
Məkan İqtisadiyyatıİqtisadiyyatın məkan təşkilatı -
BAKALAVR
FakultetlərİxtisasƏyani
Roma filologiyası ikinci xarici dil: ispan, ingilis, alman, rus, italyan, fransızMüəllim -
Fransız dili -
Linqvistika -
İtalyan FilologiyasıMüəllim -
Tərcüməçi -
Kulturologiya -
Linqvistika -
İqtisadi TəhlilMüəssisələrin maliyyələşdirilməsi -
Biznesdə kompüter elmləri -
Maliyyə Bazarları -
Sosial təhlil -
İnformatikaLogistikada informatika -
Biznesdə kompüter elmləri -
Verilənlər bazası -
Qərarların dəstəklənməsi üçün informasiya sistemləri -
Kompüter şəbəkələri və məlumatların emalı -
Kompüter qrafika və oyun dizaynı -
Coğrafi informasiya sistemləri -
Məkan İqtisadiyyatıİnsan Resurslarının İdarə Edilməsi -
İqtisadi təhlil -
İnvestisiyalar və daşınmaz əmlak -
Yerli və Regional İnkişaf İdarəsi -
Yerli idarəetmə və regional siyasət -
İqtisadiyyatİnsan resurslarının idarə edilməsi -
Kapital qoyuluşu -
İnvestisiyalar və daşınmaz əmlak -
Eko-biznes -
İqtisadi və maliyyə təhlili metodları -
Kiçik və orta biznesin idarə edilməsi -
İqtisadi idarəetmə -
İqtisadiyyat və biznesin maliyyələşdirilməsi -
Beynəlxalq İqtisadi MünasibətlərBeynəlxalq idarəetmə -
Beynəlxalq Biznes -
Beynəlxalq Maliyyə Bazarları -
İdarəetməMarketinq -
Dövlət idarəçiliyi -
İqtisadiyyatı -
Mühasibat -
İnsan resurslarının idarə olunması -
Logistika -
Maliyyə və investisiya -
Biznesin təhlili və idarə edilməsi -
Administrasiyaİdarəçilik -
Sosial siyasət -
SosiologiyaSosiologiya -
JurnalistikaJurnalistika və media -
Alman dilinin və mədəniyyətinin öyrənilməsi ilə jurnalistika -
Jurnalistika və Media Tənqidliyi -
Reklam, dizayn və vizual ünsiyyət -
Rus dilinin və mədəniyyətinin öyrənilməsi ilə jurnalistika -
Mədəni AnimasiyaKompüter oyunları -
MediArt -
Tətbiqi informatikaKompüter şəbəkələri -
Verilənlər bazası -
Mobil şəbəkələr və sistemlər -
Qrafika -
Proqramlaşdırma -
Tətbiqi informatika -
Kompüter sistemləri və şəbəkələri -
Bankçılıq və MəsləhətBank işi -
Maliyyə informatika -
Maliyyə və MühasibatBank işi -
Beynəlxalq maliyyə -
Sığorta xidmətləri -
Vergi strategiyaları -
Maliyyə məsləhətləri -
Sahibkarlığın Maliyyə İdarəetməsi -
Şirkətin maliyyə idarəetməsi -
Daxili Audit -
Beynəlxalq investisiya bazarı -
Transmilli şirkətlərin maliyyə idarəetməsi -
İctimai İşAilə ilə ictimai iş -
Sosial siyasət -
İctimai iş -
Psixologiya (Magistraturaya bölünmədən - 5 il)Klinik Psixologiya -
İnkişafın psixologiyası -
Biologiya və Ətraf mühitin mühafizəsiBiologiya -
Biotexnologiya -
Ətraf mühitin qorunması -
Ümumi və təcrübi bialogiya -
Mikrobialogiya -
Təbiət və elm sahəsində müəllim -
Biofizika -
Ekoloji biologiya -
Biokimya və molekulyar biologiya -
Genetika -
Biomonitorinq -
Coğrafiya ElmləriCoğrafiya -
İqtisadiyyatı -
Turizm və istirahət -
Geomonitoring -
Regional tədqiqatlar -
Filologiya və TarixArxeologiya -
Etnologiya -
Dini işlər -
Fəlsəfə -
Tarix -
Sənət tarixi -
Tarix müəllimi -
İncəsənət tarixinin müəllimi -
Regionalizm -
FizikaNanotexnologiya -
Tibbi fizika -
PedaqoqikaAndraqoqika -
Xüsusi pedaqoqika -
Məktəbəqədər Pedaqogika -
Sosial pedaqogika -
Sağlamlıq pedaqogikası -
İncəsənət pedaqogiyası -
İspan FilologiyasıLinqvistik-ənənəvi İspan dili -
İngilis filologiyası İspan dilində -
Rus FilologiyasıRus dili ilə ingilis dili -
Biznes dili -
Kompüter Elmləri və İqtisadiyyatEkonometriya -
İqtisadi İnformatika -
Avropa tədqiqatlarıAvropa tədqiqatları -
Kitabxana elmləriMəlumatın idarə edilməsi -
Kitabxana Elmləri -
Virtual kitabxana -
KimyaElm və iqtisadiyyatda kimya -
Müasir materialların kimya və nanotexnologiyası -
Cosmetic Chemistry -
Kimyəvi analiz -
RiyaziyyatÜmumi Riyaziyyat -
Teorik Riyaziyyat -
Maliyyə və aktuar riyaziyyat -
Maliyyə təhlili -
Riyaziyyat və İnformatika müəllimi -
Hüquq (Magistraturaya bölünmədən - 5 il)Ədalət - cinayət yönümlü -
Ədalət ictimai yönümlü -
İctimai hüquq -
İqtisadi hüquq -
Avropa Hüququ -
Beynəlxalq MünasibətlərBeynəlxalq jurnalistika -
Beynəlxalq siyasət və diplomatiya -
Gün içi ünsiyyət -
KulturologiyaTədqiqat işləri -
MaliyyəMaliyyə analitiki -
Maliyyə məsləhətləri -
PolitologiyaBeynəlxalq təhlükəsizlik -
Regional idarəetmə -
Siyasi mədəniyyət və tarixi siyasət -
Polyak FilologiyasıPolyak dili -
LogistikaEurologistics -
Müəssisənin logistik idarə olunması -
RegionşünaslıqRegionalizm -
MÜHƏNDİS
FakultetlərİxtisasƏyani
Texniki FizikaAkustika və səs1500 €
Tibbi fizika1500 €
Məkan İqtisadiyyatıİqtisadiyyatın məkan təşkilatı1250 €
Бакалавр
FakultetlərİxtisasƏyani
İngilis FilologiyasıMüəllim1000 €
Biznes dili1000 €
Tərcüməçi1000 €
İngilis və ikinci xarici dil seçimi - Alman, İspan, Fransız1000 €
Kulturologiya-Ədəbiyyatşünaslıq1000 €
Alman FilologiyasiMüəllim1000 €
İngilis dili ilə Alman dili1000 €
Alman dili və ikinci xarici dili - İtalyan, İspan, Fransız, Sloven1000 €
Kino Tədqiqatları Kinematizm və kinematoqrafiya -
Senari bacarıqları -
BAKALAVR
FakultetlərİxtisasƏyani
İqtisadiyyatİqtisadiyyat və beynəlxalq biznes -
İqtisadi təhlil -
NanotexnologiyaNanotexnologiya -
Akustika və səs -
İnformatikaİnformatika -
MenecmentBusiness Management -
MANAGEMENT AND FINANCE -
Nanotexnologiya Nanotechnology -
Faculty of International and Political StudiesNTERNATIONAL CULTURAL STUDIES -
SECURITY STUDIES -
Beynəlxalq əlaqələrINTERNATIONAL MARKETING -
AMERICAN STUDIES -
ASIAN STUDIES -
ESTUDIOS LATINOAMERICANOS -
MAGİSTR
FakultetlərİxtisasƏyani
European StudiesEuropean Studies -
Faculty of International and Political StudiesMədəniyyətlərarası Dialoq -
INTERNATIONAL MARKETING -
ASIAN STUDIES -
AMERICAN STUDIES AND MASS MEDIA -
MODERN GERMAN STUDIES -
AMERYKANISTYKA I MASS MEDIA -
CULTURA-SOCIEDAD-POLITICA -
EUROPEAN SUDIES -
POLITICAL MANAGEMENT -
Kompyuter ElmləriComputer Science -
MenecmentBusiness Management -
MANAGEMENT AND FINANCE -
Bioloji və Ətraf Mühitin Mühafizəsi FakültəsiEcohydrology (Master’s degree) About the course available also within Erasmus Mundus Programme -
Filologiya FakültəsiMASTER DEGREE ENGLISH STUDIES -
EconomicsEconomics and international busines -
ENGLİSH STUDİESENGLISH STUDIES -
ECOHYDROLOGY ECOHYDROLOGY -
COĞRAFİYAGEOGRAPHY -

Tələbələrin Rəyləri

Vİctorİa Sotsura
Şəhər: Rubezhnoe, Lugansk rayonu
Fakultə: Beynəlxalq münasibətlər
Universitet: Varşavada İdarəetmə Universiteti

Mən çox xoşbəxtəm ki, 2,5 il əvvəl təhsil almaq üçün məhz Varşava şəhərini seçmiş oldum. Valideyinlərimə və "OsvitaPol" proqramına, mənim xaricdə təhsil almaq arzumun reallaşmasında ən dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. Təhsil almaq üçün seçdiyim universitetdən çox razıyam. Professional və gülərüz müəllimlər heyəti hər zaman tələbələrin köməyinə çatır və dəstək olurlar. Burada sizi heçkəs oxumaqa məcbur etmir, və bu mənim fikrimcə ən doğru olandı.

Krestİna Yaroslav
Şəhər: Lugansk
Fakultə: Kosmetologiya
Universitet: KOSMETOLOGİYA UNİVERSİTETİ

Ölkəni çox bəyənirəm, gözəl və möhtəşəm şəhərdir. Hətta, bir anlıq özünü evindəndə rahat hiss edirsən. Burada olduğum müddət, rahatlıqla bir çox başqa şəhərləridə səyahət etmə imkanını əldə etdim. Varşavanın hər bir yerində olmaq, gəzib dolanmaq arzusundayam. Polşa artıq mənim üçün vətən kimi doğmalaşıb, burada özümü çox yaxşı və rahat hiss edirəm.

Most Popular

SUALINIZ VAR?

GERİ DÖNÜŞ ÜÇÜN BİLDİRİŞ FORMUNU DOLDURUN VƏ SORĞU GÖNDƏRİN! BİZ ÇOX BÖYÜK MƏMNUNİYYƏTLƏ SUALLARINIZI CAVABLANDIRACAĞIQ!