(012) Göstər
(050) Göstər
Sorğu göndər
Universitetlər

VROTSLAV UNİVERSİTETİ (Vrotslav , Polşa)

www.uni.wroc.pl
Vrotslav , Polşa
Ünvan: pl. Uniwersytecki 1 Wrocław 50-137
İllik təhsil haqqı: 2000€ – 3500€
BAKALAVR
FakultetlərİxtisasƏyani
Alman FilologiyasiMüəllim -
Tərcüməçi -
Mədəniyyət Tədqiqatları -
Filologiya -
TarixMüəllim -
Şərqin kəşfiyyatı -
Sənədlərin idarə edilməsi və arxivləşdirilməsi -
RiyaziyyatMüəllim -
Teorik Riyaziyyat -
Biomatematik -
Sığorta və maliyyə sahəsində riyaziyyat -
İngilis FilologiyasıTərcüməçi -
İngilis dili filologiyası -
Avropa DiplomatiyasıSərhəd təhlükəsizliyi -
Siyasi mədəniyyət və media -
Xarici diplomatiya -
İqtisadiyyatBiznesdə hüquq -
Biznesin təhlili və idarə edilməsi -
İqtisadi idarəetmə -
Sahibkarlığın İqtisadiyyatı -
Hüquq (Magistraturaya bölünmədən - 5 il) Hüquq -
Beynəlxalq MünasibətlərBeynəlxalq iqtisadi münasibətlər -
Şərqi Avropa Araşdırmaları -
Siyasət və beynəlxalq münasibətlər -
Avropa tədqiqatları -
Xarici İşlər Nazirliyi -
Administrasiyaİctimai təşkilatların idarəolunması -
Avropa administrasiyası -
Yerli özünü idarəetmə orqanı -
Daxili təhlükəsizlik -
Milli Təhlükəsizlik Milli Təhlükəsizlik -
Sosial Layihələrin İdarə edilməsiSosial Sektorun İdarə Edilməsi -
PedaqoqikaMəktəbəqədər pedaqogika və uşaq baxımı -
Mədəniyyətlərarası mühitdə idarəetmə və marketinq -
Sağlamlığın yaxşılaşdırılması və bərpası -
Vasitə Pedaqogiyası -
PolitologiyaSiyasi Marketinq -
Jurnalistika və kütləvi informasiya vasitələri -
Siyasi Liderlik -
Dövlət idarəçiliyi -
Xarici İşlər Nazirliyi -
Jurnalistika və İctimai ÜnsiyyətJurnalistika və kütləvi informasiya vasitələri -
Radio və televiziya jurnalizmi -
İxtisaslaşdırılmış jurnalistika növləri -
Press relizlər və internet jurnalistikası -
Jurnalistika, reklam və sənət -
Fotoqrafiya və kino -
GeologiyaGeologiya -
AstronomiyaAstronomiya -
ArxeologiyaArxeologiya -
İncəsənət Tarixiİncəsənət tarixi -
BiologiyaÜmumi və təcrübi bialogiya -
Mikrobiologiya -
İnsan biolojisi -
Kimya Kimyəvi analitika -
Əsas və tətbiqi kimya -
Müasir materialların kimya və nanotexnologiyası -
Ətraf mühitin kimyası -
FizikaEksperimental Fizika -
Teorik fizika -
Kompüter Fizikası -
İtalyan Filologiyasıİtalyan filologiyası -
Polyak FilologiyasıLoqopediya -
Nəşriyyat -
Ətraf Mühitin İdarə edilməsiİdarəetmə -
Məkan İqtisadiyyatıİqtisadiyyatı -
Xüsusi PedaqoqikaOligofrenopedaqogika -
Avropa tədqiqatlarıÖzünüidarəetmə və regional siyasət -
İqtisadi birləşmə -
Avropa Birliyinin-nin yerli səviyyəsində KİV və ictimai ünsiyyət -
Avropa İttifaqının xarici siyasəti -
Yerli və Regional İnkişaf İdarəsi -
Avropa İttifaqında idarəetmə -
Avropa İttifaqının daxili təhlükəsizliyi -
Avropa Birliyi beynəlxalq əlaqələrdə -
CoğrafiyaKartoqrafiya və geoinformasiya -
Kondisioner, havalandırma və hava qorunması -
Turist coğrafiyası -
Məkan coğrafiyası -
Geoekologiya -
İnformatikaİnformatika -
Psixologiya (Magistraturaya bölünmədən - 5 il)Psixososiologiya -
BiotexnologiyaBiotexnologiya -
Sosiologiyaİctimai iş -
Yerli icmaların sosiologiyası -
Təhsilin Sosiologiyası və Təhsil Bazarı Araşdırması -
Rus FilologiyasıRus Filalogiyası -
Kitabxana elmləriElmi məlumatlar və kitabxanaçılıq -
Ukrayna FilologiyasıFilologiya -
İspan Filologiyasıİspan Filalogiyası -
Mədəniyyət TədqiqatlarıMədəni Tədqiqatlar və Kütləvi Media -
Sənət işləri -
Ətraf mühitin qorunmasıEkoloji tədqiqat -
MAGİSTR
FakultetlərİxtisasƏyani
Alman FilologiyasiMüəllim -
Tərcüməçi -
Mədəniyyət Tədqiqatları -
Filologiya -
TarixMüəllim -
Şərqin kəşfiyyatı -
Sənədlərin idarə edilməsi və arxivləşdirilməsi -
RiyaziyyatMüəllim -
Teorik Riyaziyyat -
Biomatematik -
Sığorta və maliyyə sahəsində riyaziyyat -
İngilis FilologiyasıTərcüməçi -
İngilis dili filologiyası -
İspan FilologiyasıTərcüməçi -
İspan dili pedaqoqikası -
Avropa DiplomatiyasıSərhəd təhlükəsizliyi -
Siyasi mədəniyyət və media -
Xarici diplomatiya -
İqtisadiyyatBiznesdə hüquq -
Biznesin təhlili və idarə edilməsi -
İqtisadi idarəetmə -
Sahibkarlığın İqtisadiyyatı -
PedaqoqikaMəktəbəqədər pedaqogika və uşaq baxımı -
Mədəniyyətlərarası mühitdə idarəetmə və marketinq -
Sağlamlığın yaxşılaşdırılması və bərpası -
Vasitə Pedaqogiyası -
PolitologiyaSiyasi Marketinq -
Jurnalistika və kütləvi informasiya vasitələri -
Siyasi Liderlik -
Dövlət idarəçiliyi -
Xarici İşlər Nazirliyi -
Jurnalistika və İctimai ÜnsiyyətJurnalistika və kütləvi informasiya vasitələri -
Radio və televiziya jurnalizmi -
İxtisaslaşdırılmış jurnalistika növləri -
Press relizlər və internet jurnalistikası -
Jurnalistika, reklam və sənət -
Fotoqrafiya və kino -
GeologiyaGeologiya -
AstronomiyaAstronomiya -
İncəsənət Tarixiİncəsənət tarixi -
BiologiyaÜmumi və təcrübi bialogiya -
İnsan biolojisi -
Ekologiya və bioloji müxtəliflik -
Kimya Kimyəvi analitika -
Əsas və tətbiqi kimya -
Müasir materialların kimya və nanotexnologiyası -
Ətraf mühitin kimyası -
Bioloji kimya -
Fiziki kimya -
Tibb kimya -
Hesablama kimya -
Üzvi Kimya -
FizikaEksperimental Fizika -
Teorik fizika -
Kompüter Fizikası -
Ətraf Mühitin İdarə edilməsiİdarəetmə -
Beynəlxalq MünasibətlərAvropa təhlükəsizliyi -
Şərqi Avropa Araşdırmaları -
Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər -
İctimai diplomatiya və media -
Müasir diplomatik xidmət -
Avropa tədqiqatlarıÖzünüidarəetmə və regional siyasət -
İqtisadi birləşmə -
Avropa Birliyinin-nin yerli səviyyəsində KİV və ictimai ünsiyyət -
Avropa İttifaqının xarici siyasəti -
Yerli və Regional İnkişaf İdarəsi -
Avropa İttifaqında idarəetmə -
Avropa İttifaqının daxili təhlükəsizliyi -
Avropa Birliyi beynəlxalq əlaqələrdə -
CoğrafiyaKartoqrafiya və geoinformasiya -
Kondisioner, havalandırma və hava qorunması -
Turist coğrafiyası -
Məkan coğrafiyası -
Geoekologiya -
Kitabxana elmləriNəşriyyat -
Elektron kitabxanalar -
Xalq kitabxanaları -
Elmi kitabxanalar -
İnformatikaİnformatika -
Rus FilologiyasıRus Filalogiyası -
Ukrayna FilologiyasıFilologiya -
Mədəniyyət TədqiqatlarıMədəni Tədqiqatlar və Kütləvi Media -
Sənət işləri -
Ətraf mühitin qorunmasıEkoloji tədqiqat -
AdministrasiyaBeynəlxalq təşkilatlarda idarəetmənin idarə edilməsi -
Ədəbiyyat, teatr və Kino antropologiyasıƏdəbiyyat, teatr və kino antropologiyası -
ArxeologiyaOrta əsrlərin arxeologiyası -
Arxeologiya yeni bir dünya -
Arxeologiya bir daş dövrüdür -
Arxeologiya bürünc dövrüdür -
Tarixi və məhkəmə arxeologiyası -
BiotexnologiyaMolekulyar Biologiya -
Tibb Biotexnologiyası -
Molekulyar mikrobiologiya -
Polyak FilologiyasıFolklor, məşhur ədəbiyyat, uşaq ədəbiyyatı -
Ədəbiyyat və bədii tənqid -
Polyak dili -
SosiologiyaTəhsilin Sosiologiyası və Təhsil Bazarı Araşdırması -
Yerli sistemlərdə Space sosiologiyası -
İncəsənət Sosiologiyası -
BAKALAVR
FakultetlərİxtisasƏyani
Beynəlxalq MünasibətlərBeynəlxalq münasibətlər -
PolitologiyaJurnalistika və kütləvi informasiya vasitələri -
Müqayisəli siyasət -
Qlobal təhlükəsizlik -
BiotexnologiyaBiotexnologiya -
FəlsəfəFəlsəfə -
Antik və ArxeologiyaAntik və arxeologiya -
KimyaÜzvi Kimya -
Avropa tədqiqatlarıAvropa birliyinin regional siyasəti -
MAGİSTR
FakultetlərİxtisasƏyani
Beynəlxalq MünasibətlərBeynəlxalq münasibətlər -
SosiologiyaSosiologiya -
PolitologiyaJurnalistika və kütləvi informasiya vasitələri -
Müqayisəli siyasət -
Qlobal təhlükəsizlik -
KimyaKimya -
Üzvi Kimya -
Coğrafiya İxtisası TurizmCoğrafiya -
İngilis Filologiyasıİngilis dili filologiyası -
FəlsəfəFəlsəfə -
Jurnalistika və İctimai ÜnsiyyətJurnalistika və ictimai ünsiyyət -
Əlaqələrin İdarə olunmasıƏlaqələrin idarəolunması -
Beynəlxalq və Avropa HüququAvropa və beynəlxalq hüquq -
Avropa tədqiqatlarıAvropa birliyinin regional siyasəti -

Tələbələrin Rəyləri

Krestİna Yaroslav
Şəhər: Lugansk
Fakultə: Kosmetologiya
Universitet: KOSMETOLOGİYA UNİVERSİTETİ

Ölkəni çox bəyənirəm, gözəl və möhtəşəm şəhərdir. Hətta, bir anlıq özünü evindəndə rahat hiss edirsən. Burada olduğum müddət, rahatlıqla bir çox başqa şəhərləridə səyahət etmə imkanını əldə etdim. Varşavanın hər bir yerində olmaq, gəzib dolanmaq arzusundayam. Polşa artıq mənim üçün vətən kimi doğmalaşıb, burada özümü çox yaxşı və rahat hiss edirəm.

Xlebnİkova Anastasİya
Şəhər: Feodosiya
Fakultə: Turizm və istirahət
Universitet: MARİYA SKLADOVSKAYA-KÜRİ ADINA UNİVERSİTET

Öyrənmə prosesi mənim üçün maraqlıdır  və mən bu proqramdan çox razıyam. "OsvıtaPol" proqramının təşkil etdiyi dil kursları sayəsində dil bariyerini tez bir zamanda həll edə bildim. Mən oxuduğum qrupda, bir çox xarici tələbələr də təhsil alır. Burada müəllimlərin tələbələrə anlayışlı davranışlarının şahidi oldum. Xarici dili mühitində öyrənmək daha asandır.

Most Popular

SUALINIZ VAR?

GERİ DÖNÜŞ ÜÇÜN BİLDİRİŞ FORMUNU DOLDURUN VƏ SORĞU GÖNDƏRİN! BİZ ÇOX BÖYÜK MƏMNUNİYYƏTLƏ SUALLARINIZI CAVABLANDIRACAĞIQ!