(012) Göstər
(050) Göstər
Sorğu göndər

İqtisadiyyat

Міжнародні економічні відносини (МЕО) - економічні стосунки між державами, регіональними угрупуваннями, транснаціональними корпораціями і іншими суб'єктами світового господарства. Включають валютно-фінансові, торгові, виробничі, трудові і інші стосунки. Лідируючою формою міжнародних економічних відносин є валютно-фінансові стосунки.

У сучасному світі особливо актуальною є глобалізація і регіоналізація міжнародних економічних відносин. Домінуюча роль у встановленні світового економічного ладу належить транснаціональному капіталу і міжнародним інститутам, серед яких важлива роль належить Всесвітньому Банку і Міжнародному валютному фонду (МВФ). В результаті міжнародного розподілу праці сформувалися світові полюси економічного і технологічного розвитку (Північноамериканський, Західноєвропейський і Азіатсько-тихоокеанський). Серед актуальних проблем міжнародних економічних відносин виділяються проблеми створення вільних економічних зон, міжнародних транспортних коридорів та інтернет-економіки.

Sual verin Qəbula başla!
  • Avropa İnteqrasiyasının İqtisadiyyatı
  • Beynəlxalq Biznes
  • Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
  • Economics and Organization of Enterprises
  • İqtisadi Təşkilatların Maliyyələşdirilməsi
  • Mikro Müəssisəni İdarə etmə
  • Şərq bazarları
  • Təşkilatlarda Mühasibat və Vergi
Tədris olunan universitetlər
Most Popular

SUALINIZ VAR?

GERİ DÖNÜŞ ÜÇÜN BİLDİRİŞ FORMUNU DOLDURUN VƏ SORĞU GÖNDƏRİN! BİZ ÇOX BÖYÜK MƏMNUNİYYƏTLƏ SUALLARINIZI CAVABLANDIRACAĞIQ!