(012) Göstər
(050) Göstər
Sorğu göndər
Universitetlər

“VİSTULA” MALİYYƏ VƏ BİZNES AKADEMİYASI (Varşava, Polşa)

www.vistula.edu.pl
Varşava, Polşa
İllik təhsil haqqı: 915 € - 3000 €
BAKALAVR
Birdəfəlik giriş haqqı:120 €
FakultetlərİxtisasƏyani
Maliyyə və MühasibatMaliyyə -
Maliyyə və risklərin idarə edilməsi -
Vergilər -
Bankçılıq və sığorta -
Beynəlxalq MünasibətlərAvropa studiyaları -
Şərq studiyaları -
İqtisadiyyatŞərq ölkələri ilə iqtisadi əlaqələr -
Şirkətin əsasları və idarə olunması -
Turizm və İstirahətBiznes turizm -
Yerli və regional inkişafda turizm -
İdarəetməLayihənin İdarə Edilməsi -
Kütləvi tədbirlərin təşkili -
Şərq ölkələrində biznesin idarə edilməsi -
Logistika və beynəlxalq nəqliyyat idarəetməsi -
İnternetdə media idarə edilməsi -
Marketinq İdarəetməsi -
Məlumatın idarə edilməsi -
MAGİSTR
Birdəfəlik giriş haqqı:120 €
FakultetlərİxtisasƏyani
Maliyyə və MühasibatMaliyyə və risklərin idarə edilməsi -
Mühasibatlıq -
Ticarət bankçılıq -
Sığorta xidmətləri -
Vergi strategiyaları -
Dövlət İdarəçiliyi və Ərazi Hökumətinin Maliyyələşdirilməsi -
Səhiyyə sahəsində idarəetmə və maliyyə -
İngilis FilologiyasıKulturologiya-Ədəbiyyatşünaslıq -
Tətbiqi Dilçilik -
Beynəlxalq MünasibətlərBeynəlxalq iqtisadi münasibətlər -
İqtisadiyyatBeynəlxalq turizm -
Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər -
Biznesdə kompüter elminin tətbiqi -
Beynəlxalq ticarət -
Turizm və istirahət iqtisadiyyatı -
Turizm və İstirahətBiznes turizm -
Yerli və regional inkişafda turizm -
İdarəetməLayihənin İdarə Edilməsi -
Kütləvi tədbirlərin təşkili -
Şərq ölkələrində biznesin idarə edilməsi -
Logistika və beynəlxalq nəqliyyat idarəetməsi -
İnternetdə media idarə edilməsi -
Marketinq İdarəetməsi -
Məlumatın idarə edilməsi -
MÜHƏNDİS
FakultetlərİxtisasƏyani
İnformatikaİnternet texnologiyaları 2000 €
Biznesdə kompüter elmləri 2000 €
Ölçmə sistemlərində informatika 2000 €
Kompüter şəbəkələri 2000 €
Kompüter oyunları 2000 €
Verilənlər bazası texnologiyası 2000 €
İnformasiya sistemləri mühəndisliyi 2000 €
ArchitectureArchitecture2 000 €
Бакалавр
FakultetlərİxtisasƏyani
JurnalistikaJurnalistika2 000 €
Qrafika Qrafika2000 €
ART Media2000 €
Магістр
FakultetlərİxtisasƏyani
Qrafika Qrafika2100 €
ART Media2100 €
BAKALAVR
FakultetlərİxtisasƏyani
Maliyyə və MühasibatMaliyyə və mühasibat -
Bankçılıq və sığorta fəaliyyəti -
Maliyyə və risklərin idarə edilməsi -
Vergilər -
Administrasiyaİctimai təşkilatların idarəolunması -
Yerli özünüidarə orqanlarının idarəsi -
İngilis FilologiyasıTərcüməçi -
Biznes İngilis dili -
Mədəniyyət Tədqiqatları -
İdarəetməBiznesin idarə edilməsi -
İnsan resurslarının idarə olunması -
Logistika -
Satışların İdarə olunması -
Marketinq və satış -
İdarəetmədə yeni texnologiyalar -
Beynəlxalq MünasibətlərBeynəlxalq və dövlət təhlükəsizliyi -
Qlobal Əlaqələr -
Beynəlxalq münasibətlər və diplomatiya -
JurnalistikaOnline Jurnalistika -
Media və biznes jurnalistikası -
İqtisadiyyatBeynəlxalq Biznes -
Asiya ölkələri ilə iqtisadi münasibətlər -
Sahibkarlıq fəaliyyəti -
İspan FilologiyasıTərcüməçi -
Mədəniyyət Tədqiqatları -
Biznes İspan dili -
Türk FilologiyasıTərcüməçi -
Mədəniyyət Tədqiqatları -
Biznes dili -
Turizm və İstirahətBiznes turizm -
Yerli və regional inkişafda turizm -
Turist hərəkatının təşkili və saxlanılması -
Otel və restoran biznesinin təşkili -
DietologiyaAktiv insanlar üçün pəhriz -
QrafikaMultimedia -
Qrafika -
Qrafik dizayn -
Şəkil -
MAGİSTR
FakultetlərİxtisasƏyani
Maliyyə və MühasibatBank işi -
Maliyyə və Mühasibatlıq -
Maliyyə Bazarları -
Sığorta xidmətləri -
Vergi strategiyaları -
İngilis FilologiyasıKulturologiya -
Tətbiqi Dilçilik -
İnformatikaSimsiz şəbəkələrin dizaynı və tətbiqi -
Mobil tətbiqlərin dizaynı və istifadəsi -
İdarəetməİnsan resurslarının idarə olunması -
Beynəlxalq mühitdə biznesin idarə edilməsi -
Beynəlxalq mühitdə marketinqin idarə edilməsi -
Beynəlxalq mühitdə E-biznes layihələrinin idarə edilməsi -
Beynəlxalq MünasibətlərBeynəlxalq münasibətlər -
Beynəlxalq təşkilatlar və qlobal siyasət -
İqtisadiyyatBeynəlxalq turizm -
Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər -
Maliyyə və risklərin idarə edilməsi -
Bank işi -
Turizm və istirahət iqtisadiyyatı -
Qloballaşma dövründə beynəlxalq ticarət -
Biznes və mühasibatlıq -
Biznesdə vergi strategiyaları -
Biznesdə kompüter elminin tətbiqi -
Turizm və İstirahətTurizmin təşkili və idarə edilməsi -
Istirahət və idmanın təşkili və idarə edilməsi -
Otel və restoran biznesində təşkilatçılıq və idarəetmə -
Biznes tədbirlərinin təşkili və idarə edilməsi -
QrafikaMultimedia -
Qrafika -
Qrafik dizayn -
Şəkil -
MÜHƏNDİS
FakultetlərİxtisasƏyani
İnformatikaİnformasiya texnologiyaları4800 (1155 €)
Biznesdə kompüter elmləri4800 (1155 €)
İnformasiya texnologiyaları və ölçü sistemləri4800 (1155 €)
Verilənlər bazası4800 (1155 €)
Kompüter şəbəkələri4800 (1155 €)
İnformasiya sistemləri mühəndisliyi4800 (1155 €)
Kompüter oyunları dizaynı4800 (1155 €)
Memarlıq və ŞəhərsalmaMemarlıq və şəhərsalma4800 (1155 €)
İnşaatİnşaat4800 (1155 €)
MAGİSTR
FakultetlərİxtisasƏyani
MenecmentManagement -
İngilis FilologiyasıKulturologiya -
Tətbiqi Dilçilik -
Beynəlxalq əlaqələrBeynəlxalq əlaqələr -
İqtisadiyyatBeynəlxalq Biznes -
Təşkilatlarda Mühasibat və Vergi -
Mikro Müəssisəni İdarə etmə -
Avropa İnteqrasiyasının İqtisadiyyatı -
İqtisadi Təşkilatların Maliyyələşdirilməsi -
Şərq bazarları -
Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər -
Maliyyə və MühasibatMaliyyə və Mühasibat -
Turizm və İstirahətTurizm və İstirahət -
Graphics Qrafika -
ART Media -
BAKALAVR
FakultetlərİxtisasƏyani
İngilis FilologiyasıKulturologiya -
Tətbiqi Dilçilik -
Beynəlxalq əlaqələrBeynəlxalq əlaqələr -
Global relations -
European Union Accession and Association Studies -
İspan FilologiyasıTərcüməçi -
Kulturologiya-Ədəbiyyatşünaslıq -
Biznes İspan dili -
Türk FilologiyasıTərcüməçi -
Mədəniyyət Tədqiqatları -
İqtisadiyyatBeynəlxalq Biznes -
Təşkilatlarda Mühasibat və Vergi -
Mikro Müəssisəni İdarə etmə -
Avropa İnteqrasiyasının İqtisadiyyatı -
İqtisadi Təşkilatların Maliyyələşdirilməsi -
Şərq bazarları -
Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər -
İngilis filologiyası (İngilis dili)Business Language -
Cultural Studies -
Translation Studies -
Maliyyə və MühasibatMaliyyə və Mühasibat -
Turizm və İstirahətTurizm və İstirahət -
JournalismJournalism -
Spanish philologySpanish Philology -
GraphicsMultimedia -
Qrafik dizayn -
Şəkil -
MÜHƏNDİS
FakultetlərİxtisasƏyani
ArchitectureArchitecture3000 €
İnşaatİnşaat3 000 €
Kompyuter ElmləriBusiness Informatics 2500 €
Computer engineering 2500 €
Computer Networks 2500 €
Computer Science 2500 €
Computer-aided design engineering 2500 €

Tələbələrin Rəyləri

Xlebnİkova Anastasİya
Şəhər: Feodosiya
Fakultə: Turizm və istirahət
Universitet: MARİYA SKLADOVSKAYA-KÜRİ ADINA UNİVERSİTET

Öyrənmə prosesi mənim üçün maraqlıdır  və mən bu proqramdan çox razıyam. "OsvıtaPol" proqramının təşkil etdiyi dil kursları sayəsində dil bariyerini tez bir zamanda həll edə bildim. Mən oxuduğum qrupda, bir çox xarici tələbələr də təhsil alır. Burada müəllimlərin tələbələrə anlayışlı davranışlarının şahidi oldum. Xarici dili mühitində öyrənmək daha asandır.

Vİctorİa Sotsura
Şəhər: Rubezhnoe, Lugansk rayonu
Fakultə: Beynəlxalq münasibətlər
Universitet: Varşavada İdarəetmə Universiteti

Mən çox xoşbəxtəm ki, 2,5 il əvvəl təhsil almaq üçün məhz Varşava şəhərini seçmiş oldum. Valideyinlərimə və "OsvitaPol" proqramına, mənim xaricdə təhsil almaq arzumun reallaşmasında ən dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. Təhsil almaq üçün seçdiyim universitetdən çox razıyam. Professional və gülərüz müəllimlər heyəti hər zaman tələbələrin köməyinə çatır və dəstək olurlar. Burada sizi heçkəs oxumaqa məcbur etmir, və bu mənim fikrimcə ən doğru olandı.

Most Popular

SUALINIZ VAR?

GERİ DÖNÜŞ ÜÇÜN BİLDİRİŞ FORMUNU DOLDURUN VƏ SORĞU GÖNDƏRİN! BİZ ÇOX BÖYÜK MƏMNUNİYYƏTLƏ SUALLARINIZI CAVABLANDIRACAĞIQ!