(012) Göstər
(050) Göstər
Sorğu göndər
Universitetlər

LODZ UNİVERSİTETİ (Lodz, Polşa)

www.uni.lodz.pl/
Lodz, Polşa
İllik təhsil haqqı: 1000€ – 1500€
BAKALAVR
FakultetlərİxtisasƏyani
Hüquq (Magistraturaya bölünmədən - 5 il)Ədalət - cinayət yönümlü -
Ədalət ictimai yönümlü -
İctimai hüquq -
İqtisadi hüquq -
Avropa Hüququ -
Administrasiyaİdarəçilik -
Sosial siyasət -
Maliyyə və MühasibatBank işi -
Beynəlxalq maliyyə -
Sığorta xidmətləri -
Vergi strategiyaları -
Maliyyə məsləhətləri -
Sahibkarlığın Maliyyə İdarəetməsi -
Şirkətin maliyyə idarəetməsi -
Daxili Audit -
Beynəlxalq investisiya bazarı -
Transmilli şirkətlərin maliyyə idarəetməsi -
LogistikaEurologistics -
Müəssisənin logistik idarə olunması -
İnformatikaLogistikada informatika -
Kompüter şəbəkələri və məlumatların emalı -
Kompüter qrafika və oyun dizaynı -
Coğrafi informasiya sistemləri -
Biznesdə kompüter elmləri -
Verilənlər bazası -
Qərarların dəstəklənməsi üçün informasiya sistemləri -
İdarəetməMarketinq -
Dövlət idarəçiliyi -
İqtisadiyyatı -
Mühasibat -
İnsan resurslarının idarə olunması -
Logistika -
Maliyyə və investisiya -
Biznesin təhlili və idarə edilməsi -
Beynəlxalq MünasibətlərBeynəlxalq jurnalistika -
Beynəlxalq siyasət və diplomatiya -
Gün içi ünsiyyət -
SosiologiyaSosiologiya -
JurnalistikaJurnalistika və media -
Alman dilinin və mədəniyyətinin öyrənilməsi ilə jurnalistika -
Jurnalistika və Media Tənqidliyi -
Reklam, dizayn və vizual ünsiyyət -
Rus dilinin və mədəniyyətinin öyrənilməsi ilə jurnalistika -
PolitologiyaBeynəlxalq təhlükəsizlik -
Regional idarəetmə -
Siyasi mədəniyyət və tarixi siyasət -
PedaqoqikaAndraqoqika -
Xüsusi pedaqoqika -
Məktəbəqədər Pedaqogika -
Sosial pedaqogika -
Sağlamlıq pedaqogikası -
İncəsənət pedaqogiyası -
İqtisadiyyatİnsan resurslarının idarə edilməsi -
Kapital qoyuluşu -
İnvestisiyalar və daşınmaz əmlak -
Eko-biznes -
İqtisadi və maliyyə təhlili metodları -
Kiçik və orta biznesin idarə edilməsi -
İqtisadi idarəetmə -
İqtisadiyyat və biznesin maliyyələşdirilməsi -
İspan FilologiyasıLinqvistik-ənənəvi İspan dili -
İngilis filologiyası İspan dilində -
Avropa tədqiqatlarıAvropa tədqiqatları -
KulturologiyaTədqiqat işləri -
İtalyan FilologiyasıMüəllim -
Tərcüməçi -
Kulturologiya -
Linqvistika -
Rus FilologiyasıRus dili ilə ingilis dili -
Biznes dili -
KimyaElm və iqtisadiyyatda kimya -
Müasir materialların kimya və nanotexnologiyası -
Cosmetic Chemistry -
Kimyəvi analiz -
FizikaNanotexnologiya -
Tibbi fizika -
Məkan İqtisadiyyatıİnsan Resurslarının İdarə Edilməsi -
İqtisadi təhlil -
İnvestisiyalar və daşınmaz əmlak -
Yerli və Regional İnkişaf İdarəsi -
Yerli idarəetmə və regional siyasət -
RiyaziyyatÜmumi Riyaziyyat -
Teorik Riyaziyyat -
Maliyyə və aktuar riyaziyyat -
Maliyyə təhlili -
Riyaziyyat və İnformatika müəllimi -
Polyak FilologiyasıPolyak dili -
Beynəlxalq İqtisadi MünasibətlərBeynəlxalq idarəetmə -
Beynəlxalq Biznes -
Beynəlxalq Maliyyə Bazarları -
Mədəni AnimasiyaKompüter oyunları -
MediArt -
İctimai İşAilə ilə ictimai iş -
Sosial siyasət -
İctimai iş -
İqtisadi TəhlilMüəssisələrin maliyyələşdirilməsi -
Biznesdə kompüter elmləri -
Maliyyə Bazarları -
Sosial təhlil -
Tətbiqi informatikaKompüter şəbəkələri -
Verilənlər bazası -
Mobil şəbəkələr və sistemlər -
Qrafika -
Proqramlaşdırma -
Tətbiqi informatika -
Kompüter sistemləri və şəbəkələri -
MaliyyəMaliyyə analitiki -
Maliyyə məsləhətləri -
Psixologiya (Magistraturaya bölünmədən - 5 il)Klinik Psixologiya -
İnkişafın psixologiyası -
Kompüter Elmləri və İqtisadiyyatEkonometriya -
İqtisadi İnformatika -
Biologiya və Ətraf mühitin mühafizəsiBiologiya -
Biotexnologiya -
Ətraf mühitin qorunması -
Ümumi və təcrübi bialogiya -
Mikrobialogiya -
Təbiət və elm sahəsində müəllim -
Biofizika -
Ekoloji biologiya -
Biokimya və molekulyar biologiya -
Genetika -
Biomonitorinq -
Filologiya və TarixArxeologiya -
Etnologiya -
Dini işlər -
Fəlsəfə -
Tarix -
Sənət tarixi -
Tarix müəllimi -
İncəsənət tarixinin müəllimi -
Regionalizm -
Coğrafiya ElmləriCoğrafiya -
İqtisadiyyatı -
Turizm və istirahət -
Geomonitoring -
Regional tədqiqatlar -
Bankçılıq və MəsləhətBank işi -
Maliyyə informatika -
Kitabxana elmləriMəlumatın idarə edilməsi -
Kitabxana Elmləri -
Virtual kitabxana -
Roma filologiyası ikinci xarici dil: ispan, ingilis, alman, rus, italyan, fransızMüəllim -
Fransız dili -
Linqvistika -
RegionşünaslıqRegionalizm -
MAGİSTR
FakultetlərİxtisasƏyani
Administrasiyaİdarəçilik -
İqtisadi idarəetmə -
Maliyyə və İctimai İdarəetmə -
Dövlət idarəçiliyi -
İngilis FilologiyasıMüəllim -
Tibb elmləri -
Tərcümə -
Ümumi Filologiya -
Maliyyə və MühasibatMaliyyə məsləhətçisi -
Şirkətin maliyyə idarəetməsi -
Logistikaİdarəetmə məntiqi -
Təchizat zəncirinin idarə edilməsi -
Logistika informasiya sistemləri -
İnformatikaİnformasiya sistemləri -
İnteraktiv media -
Coğrafi informasiya sistemləri -
İdarəetməDövlət idarəçiliyi -
Logistika -
Mühasibatlıq -
İqtisadiyyatı -
Maliyyə və investisiya -
Mühasibat və audit -
İnsan resurslarının idarə edilməsi -
Marketinq -
Layihənin İdarə Edilməsi -
Dövlət idarəçiliyi -
Logistika -
Müəssisə idarəsi -
Yeniliklərin İdarə Olunması -
Beynəlxalq MünasibətlərBeynəlxalq münasibətlər -
Şərqi Asiya və Yaxın Şərq -
İspan-Amerika münasibətləri -
Beynəlxalq jurnalistika və Avropa tədqiqatları -
SosiologiyaSosiologiya -
JurnalistikaKütləvi informasiya vasitələri -
PR və Brendinq -
PedaqoqikaAndraqoqika -
Xüsusi pedaqoqika -
Məktəbəqədər Pedaqogika -
Sosial pedaqogika -
Sağlamlıq pedaqogikası -
İncəsənət pedaqogiyası -
İqtisadiyyatİqtisadiyyat -
İnvestisiyalar və daşınmaz əmlak -
İspan FilologiyasıLinqvistika -
Amerikalıizm ilə ispan filologiyası -
KulturologiyaKulturologiya -
Yeni media -
Tədqiqat işləri -
Kino Tədqiqatları -
Sənətin təbliği -
İtalyan FilologiyasıMüəllim -
Tərcüməçi -
Alman FilologiyasiMüəllim -
Tərcüməçi -
İngilis dili ilə Alman dili -
Alman dili və ikinci xarici dili - İtalyan, İspan, Fransız, Sloven -
Linqvistika -
FilologiyaTərcüməçi -
Roman filologiyası -
Loqopediya -
Slavyan filologiyası -
Roma filologiyası ikinci bir xarici dil ilə -
Rus Filalogiyası -
Xarici dillərin müəllimi -
KimyaMüəllim -
Elm və iqtisadiyyatda kimya -
Cosmetic Chemistry -
Kimyəvi analiz -
FizikaFizika -
Tibbi fizika -
Tətbiqi informatika -
Pedaqoji Fizika -
İnformatika (3,5 il, maşınqayırma üzrə dərəcə) -
BiotexnologiyaTibb Biotexnologiyası -
Mikrobioloji biotexnologiya -
Bitkilərin biotexnologiyası -
Məkan İqtisadiyyatıİqtisadiyyatın məkan təşkilatı -
RiyaziyyatÜmumi Riyaziyyat -
Teorik Riyaziyyat -
Maliyyə və aktuar riyaziyyat -
Maliyyə təhlili -
Riyaziyyat və İnformatika müəllimi -
Hüquq və İdarəetməİdarəçilik -
Ədalət - Vergi -
Ədalət - Əmək -
Polyak FilologiyasıPolyak dili -
Praktik ritorika -
İctimaiyyətlə əlaqələr -
Kompüter grafikinin əsasları -
Ədəbi mətnlərin redaktə edilməsi -
Beynəlxalq İqtisadi MünasibətlərBeynəlxalq idarəetmə -
Beynəlxalq Biznes -
Beynəlxalq Maliyyə Bazarları -
İctimai İşSiyasi sosiologiya -
İctimai iş -
Avropa siyasəti -
İqtisadi siyasət -
İqtisadi Təhlilİqtisadi təhlil -
Tətbiqi informatikaTətbiqi informatika -
Kompüter sistemləri və şəbəkələri -
MaliyyəMaliyyə Bazarları -
Biologiya və Ətraf mühitin mühafizəsiBiologiya -
Ümumi və təcrübi bialogiya -
Mikrobialogiya -
Ekoloji biologiya -
Biokimya və molekulyar biologiya -
Tibbi biofizika və bioinformatika -
Coğrafiya ElmləriCoğrafiya -
İqtisadiyyatı -
Turizm və istirahət -
Pedaqoji ElmlərPedaqoqika -
Psixiligiya -
Fəlsəfə və TarixEtnologiya -
İncəsənət tarixi -
Arxeologiya -
Fəlsəfə -
Tarix -
Regionalizm -
Sənətin tənqidi və sənətin təbliğ edilməsi -
Mədəni irsin qorunması -
Riyaziyyat və İnformatikaRiyaziyyat -
İnformasiya sistemləri -
Ümumi Riyaziyyat -
Teorik Riyaziyyat -
Riyaziyyat və informatika sahəsində pedaqoji -
Riyaziyyat və İngilis dili sahəsində pedaqoji -
Maliyyə və aktuar riyaziyyat -
Riyaziyyat -
Kitabxana elmləriİnformasiya Brokeri -
Kitabxana Elmləri -
Elmi kitabxanalar -
Tibbi Hüquq Tibbi hüquq -
Şəxsi Məlumatların QorunmasıŞəxsi məlumatların, gizli məlumatların və məlumat bazalarının qorunması -
Vergi HüququVergi qanunu -
Əmək Hüququ Əmək hüququ -
MÜHƏNDİS
FakultetlərİxtisasƏyani
Texniki FizikaAkustika və səs1500 €
Tibbi fizika1500 €
Məkan İqtisadiyyatıİqtisadiyyatın məkan təşkilatı1250 €
Бакалавр
FakultetlərİxtisasƏyani
İngilis FilologiyasıMüəllim1000 €
Biznes dili1000 €
Tərcüməçi1000 €
İngilis və ikinci xarici dil seçimi - Alman, İspan, Fransız1000 €
Kulturologiya-Ədəbiyyatşünaslıq1000 €
Alman FilologiyasiMüəllim1000 €
İngilis dili ilə Alman dili1000 €
Alman dili və ikinci xarici dili - İtalyan, İspan, Fransız, Sloven1000 €
Kino Tədqiqatları Kinematizm və kinematoqrafiya -
Senari bacarıqları -
BAKALAVR
FakultetlərİxtisasƏyani
İnformatikaİnformatika -
Beynəlxalq əlaqələrINTERNATIONAL MARKETING -
AMERICAN STUDIES -
ASIAN STUDIES -
ESTUDIOS LATINOAMERICANOS -
İqtisadiyyatİqtisadiyyat və beynəlxalq biznes -
İqtisadi təhlil -
MenecmentBusiness Management -
MANAGEMENT AND FINANCE -
Faculty of International and Political StudiesNTERNATIONAL CULTURAL STUDIES -
SECURITY STUDIES -
Nanotexnologiya Nanotechnology -
NanotexnologiyaNanotexnologiya -
Akustika və səs -
MAGİSTR
FakultetlərİxtisasƏyani
Kompyuter ElmləriComputer Science -
MenecmentBusiness Management -
MANAGEMENT AND FINANCE -
Faculty of International and Political StudiesMədəniyyətlərarası Dialoq -
INTERNATIONAL MARKETING -
ASIAN STUDIES -
AMERICAN STUDIES AND MASS MEDIA -
MODERN GERMAN STUDIES -
AMERYKANISTYKA I MASS MEDIA -
CULTURA-SOCIEDAD-POLITICA -
EUROPEAN SUDIES -
POLITICAL MANAGEMENT -
Filologiya FakültəsiMASTER DEGREE ENGLISH STUDIES -
Bioloji və Ətraf Mühitin Mühafizəsi FakültəsiEcohydrology (Master’s degree) About the course available also within Erasmus Mundus Programme -
EconomicsEconomics and international busines -
COĞRAFİYAGEOGRAPHY -
ECOHYDROLOGY ECOHYDROLOGY -
European StudiesEuropean Studies -
ENGLİSH STUDİESENGLISH STUDIES -

Tələbələrin Rəyləri

Krestİna Yaroslav
Şəhər: Lugansk
Fakultə: Kosmetologiya
Universitet: KOSMETOLOGİYA UNİVERSİTETİ

Ölkəni çox bəyənirəm, gözəl və möhtəşəm şəhərdir. Hətta, bir anlıq özünü evindəndə rahat hiss edirsən. Burada olduğum müddət, rahatlıqla bir çox başqa şəhərləridə səyahət etmə imkanını əldə etdim. Varşavanın hər bir yerində olmaq, gəzib dolanmaq arzusundayam. Polşa artıq mənim üçün vətən kimi doğmalaşıb, burada özümü çox yaxşı və rahat hiss edirəm.

Vİctorİa Sotsura
Şəhər: Rubezhnoe, Lugansk rayonu
Fakultə: Beynəlxalq münasibətlər
Universitet: Varşavada İdarəetmə Universiteti

Mən çox xoşbəxtəm ki, 2,5 il əvvəl təhsil almaq üçün məhz Varşava şəhərini seçmiş oldum. Valideyinlərimə və "OsvitaPol" proqramına, mənim xaricdə təhsil almaq arzumun reallaşmasında ən dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. Təhsil almaq üçün seçdiyim universitetdən çox razıyam. Professional və gülərüz müəllimlər heyəti hər zaman tələbələrin köməyinə çatır və dəstək olurlar. Burada sizi heçkəs oxumaqa məcbur etmir, və bu mənim fikrimcə ən doğru olandı.

Most Popular

SUALINIZ VAR?

GERİ DÖNÜŞ ÜÇÜN BİLDİRİŞ FORMUNU DOLDURUN VƏ SORĞU GÖNDƏRİN! BİZ ÇOX BÖYÜK MƏMNUNİYYƏTLƏ SUALLARINIZI CAVABLANDIRACAĞIQ!