(012) Göstər
(050) Göstər
Sorğu göndər
Universitetlər

“VİSTULA” MALİYYƏ VƏ BİZNES AKADEMİYASI (Varşava, Polşa)

www.vistula.edu.pl
Varşava, Polşa
İllik təhsil haqqı: 915 € - 3000 €
BAKALAVR
Birdəfəlik giriş haqqı:120 €
FakultetlərİxtisasƏyani
Beynəlxalq MünasibətlərAvropa studiyaları -
Şərq studiyaları -
Maliyyə və MühasibatMaliyyə -
Maliyyə və risklərin idarə edilməsi -
Vergilər -
Bankçılıq və sığorta -
İdarəetməLayihənin İdarə Edilməsi -
Kütləvi tədbirlərin təşkili -
Şərq ölkələrində biznesin idarə edilməsi -
Logistika və beynəlxalq nəqliyyat idarəetməsi -
İnternetdə media idarə edilməsi -
Marketinq İdarəetməsi -
Məlumatın idarə edilməsi -
Turizm və İstirahətBiznes turizm -
Yerli və regional inkişafda turizm -
İqtisadiyyatŞərq ölkələri ilə iqtisadi əlaqələr -
Şirkətin əsasları və idarə olunması -
MAGİSTR
Birdəfəlik giriş haqqı:120 €
FakultetlərİxtisasƏyani
İngilis FilologiyasıKulturologiya-Ədəbiyyatşünaslıq -
Tətbiqi Dilçilik -
İqtisadiyyatBeynəlxalq turizm -
Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər -
Biznesdə kompüter elminin tətbiqi -
Beynəlxalq ticarət -
Turizm və istirahət iqtisadiyyatı -
Beynəlxalq MünasibətlərBeynəlxalq iqtisadi münasibətlər -
Maliyyə və MühasibatMaliyyə və risklərin idarə edilməsi -
Mühasibatlıq -
Ticarət bankçılıq -
Sığorta xidmətləri -
Vergi strategiyaları -
Dövlət İdarəçiliyi və Ərazi Hökumətinin Maliyyələşdirilməsi -
Səhiyyə sahəsində idarəetmə və maliyyə -
İdarəetməLayihənin İdarə Edilməsi -
Kütləvi tədbirlərin təşkili -
Şərq ölkələrində biznesin idarə edilməsi -
Logistika və beynəlxalq nəqliyyat idarəetməsi -
İnternetdə media idarə edilməsi -
Marketinq İdarəetməsi -
Məlumatın idarə edilməsi -
Turizm və İstirahətBiznes turizm -
Yerli və regional inkişafda turizm -
MÜHƏNDİS
FakultetlərİxtisasƏyani
İnformatikaİnternet texnologiyaları 2000 €
Biznesdə kompüter elmləri 2000 €
Ölçmə sistemlərində informatika 2000 €
Kompüter şəbəkələri 2000 €
Kompüter oyunları 2000 €
Verilənlər bazası texnologiyası 2000 €
İnformasiya sistemləri mühəndisliyi 2000 €
ArchitectureArchitecture2 000 €
Бакалавр
FakultetlərİxtisasƏyani
JurnalistikaJurnalistika2 000 €
Qrafika Qrafika2000 €
ART Media2000 €
Магістр
FakultetlərİxtisasƏyani
Qrafika Qrafika2100 €
ART Media2100 €
BAKALAVR
FakultetlərİxtisasƏyani
İngilis FilologiyasıTərcüməçi -
Biznes İngilis dili -
Mədəniyyət Tədqiqatları -
İspan FilologiyasıTərcüməçi -
Mədəniyyət Tədqiqatları -
Biznes İspan dili -
Türk FilologiyasıTərcüməçi -
Mədəniyyət Tədqiqatları -
Biznes dili -
Maliyyə və MühasibatMaliyyə və mühasibat -
Bankçılıq və sığorta fəaliyyəti -
Maliyyə və risklərin idarə edilməsi -
Vergilər -
Turizm və İstirahətOtel və restoran biznesinin təşkili -
Turist hərəkatının təşkili və saxlanılması -
Biznes turizm -
Yerli və regional inkişafda turizm -
İqtisadiyyatBeynəlxalq Biznes -
Asiya ölkələri ilə iqtisadi münasibətlər -
Sahibkarlıq fəaliyyəti -
Administrasiyaİctimai təşkilatların idarəolunması -
Yerli özünüidarə orqanlarının idarəsi -
Beynəlxalq MünasibətlərBeynəlxalq və dövlət təhlükəsizliyi -
Qlobal Əlaqələr -
Beynəlxalq münasibətlər və diplomatiya -
QrafikaMultimedia -
Qrafika -
Qrafik dizayn -
Şəkil -
İdarəetməBiznesin idarə edilməsi -
İnsan resurslarının idarə olunması -
Logistika -
Satışların İdarə olunması -
Marketinq və satış -
İdarəetmədə yeni texnologiyalar -
JurnalistikaOnline Jurnalistika -
Media və biznes jurnalistikası -
DietologiyaAktiv insanlar üçün pəhriz -
MAGİSTR
FakultetlərİxtisasƏyani
Beynəlxalq MünasibətlərBeynəlxalq münasibətlər -
Beynəlxalq təşkilatlar və qlobal siyasət -
İqtisadiyyatBeynəlxalq turizm -
Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər -
Maliyyə və risklərin idarə edilməsi -
Bank işi -
Turizm və istirahət iqtisadiyyatı -
Qloballaşma dövründə beynəlxalq ticarət -
Biznes və mühasibatlıq -
Biznesdə vergi strategiyaları -
Biznesdə kompüter elminin tətbiqi -
Maliyyə və MühasibatBank işi -
Maliyyə və Mühasibatlıq -
Maliyyə Bazarları -
Sığorta xidmətləri -
Vergi strategiyaları -
İngilis FilologiyasıKulturologiya -
Tətbiqi Dilçilik -
QrafikaMultimedia -
Qrafika -
Qrafik dizayn -
Şəkil -
Turizm və İstirahətTurizmin təşkili və idarə edilməsi -
Biznes tədbirlərinin təşkili və idarə edilməsi -
Istirahət və idmanın təşkili və idarə edilməsi -
Otel və restoran biznesində təşkilatçılıq və idarəetmə -
İdarəetməİnsan resurslarının idarə olunması -
Beynəlxalq mühitdə biznesin idarə edilməsi -
Beynəlxalq mühitdə marketinqin idarə edilməsi -
Beynəlxalq mühitdə E-biznes layihələrinin idarə edilməsi -
İnformatikaSimsiz şəbəkələrin dizaynı və tətbiqi -
Mobil tətbiqlərin dizaynı və istifadəsi -
MÜHƏNDİS
FakultetlərİxtisasƏyani
İnformatikaİnformasiya texnologiyaları4800 (1155 €)
Biznesdə kompüter elmləri4800 (1155 €)
İnformasiya texnologiyaları və ölçü sistemləri4800 (1155 €)
Verilənlər bazası4800 (1155 €)
Kompüter şəbəkələri4800 (1155 €)
İnformasiya sistemləri mühəndisliyi4800 (1155 €)
Kompüter oyunları dizaynı4800 (1155 €)
Memarlıq və ŞəhərsalmaMemarlıq və şəhərsalma4800 (1155 €)
İnşaatİnşaat4800 (1155 €)
MAGİSTR
FakultetlərİxtisasƏyani
MenecmentManagement -
Beynəlxalq əlaqələrBeynəlxalq əlaqələr -
İngilis FilologiyasıKulturologiya -
Tətbiqi Dilçilik -
İqtisadiyyatBeynəlxalq Biznes -
Təşkilatlarda Mühasibat və Vergi -
Mikro Müəssisəni İdarə etmə -
Avropa İnteqrasiyasının İqtisadiyyatı -
İqtisadi Təşkilatların Maliyyələşdirilməsi -
Şərq bazarları -
Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər -
Turizm və İstirahətTurizm və İstirahət -
Graphics Qrafika -
ART Media -
Maliyyə və MühasibatMaliyyə və Mühasibat -
BAKALAVR
FakultetlərİxtisasƏyani
İspan FilologiyasıTərcüməçi -
Kulturologiya-Ədəbiyyatşünaslıq -
Biznes İspan dili -
Türk FilologiyasıTərcüməçi -
Mədəniyyət Tədqiqatları -
Beynəlxalq əlaqələrBeynəlxalq əlaqələr -
Global relations -
European Union Accession and Association Studies -
İngilis FilologiyasıKulturologiya -
Tətbiqi Dilçilik -
İqtisadiyyatBeynəlxalq Biznes -
Təşkilatlarda Mühasibat və Vergi -
Mikro Müəssisəni İdarə etmə -
Avropa İnteqrasiyasının İqtisadiyyatı -
İqtisadi Təşkilatların Maliyyələşdirilməsi -
Şərq bazarları -
Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər -
GraphicsMultimedia -
Qrafik dizayn -
Şəkil -
Turizm və İstirahətTurizm və İstirahət -
Maliyyə və MühasibatMaliyyə və Mühasibat -
İngilis filologiyası (İngilis dili)Business Language -
Cultural Studies -
Translation Studies -
JournalismJournalism -
Spanish philologySpanish Philology -
MÜHƏNDİS
FakultetlərİxtisasƏyani
ArchitectureArchitecture3000 €
İnşaatİnşaat3 000 €
Kompyuter ElmləriBusiness Informatics 2500 €
Computer engineering 2500 €
Computer Networks 2500 €
Computer Science 2500 €
Computer-aided design engineering 2500 €

Tələbələrin Rəyləri

Krestİna Yaroslav
Şəhər: Lugansk
Fakultə: Kosmetologiya
Universitet: KOSMETOLOGİYA UNİVERSİTETİ

Ölkəni çox bəyənirəm, gözəl və möhtəşəm şəhərdir. Hətta, bir anlıq özünü evindəndə rahat hiss edirsən. Burada olduğum müddət, rahatlıqla bir çox başqa şəhərləridə səyahət etmə imkanını əldə etdim. Varşavanın hər bir yerində olmaq, gəzib dolanmaq arzusundayam. Polşa artıq mənim üçün vətən kimi doğmalaşıb, burada özümü çox yaxşı və rahat hiss edirəm.

Xlebnİkova Anastasİya
Şəhər: Feodosiya
Fakultə: Turizm və istirahət
Universitet: MARİYA SKLADOVSKAYA-KÜRİ ADINA UNİVERSİTET

Öyrənmə prosesi mənim üçün maraqlıdır  və mən bu proqramdan çox razıyam. "OsvıtaPol" proqramının təşkil etdiyi dil kursları sayəsində dil bariyerini tez bir zamanda həll edə bildim. Mən oxuduğum qrupda, bir çox xarici tələbələr də təhsil alır. Burada müəllimlərin tələbələrə anlayışlı davranışlarının şahidi oldum. Xarici dili mühitində öyrənmək daha asandır.

Most Popular

SUALINIZ VAR?

GERİ DÖNÜŞ ÜÇÜN BİLDİRİŞ FORMUNU DOLDURUN VƏ SORĞU GÖNDƏRİN! BİZ ÇOX BÖYÜK MƏMNUNİYYƏTLƏ SUALLARINIZI CAVABLANDIRACAĞIQ!