(012) Göstər
(050) Göstər
Sorğu göndər
Universitetlər

VARŞAVA MİLLİ UNİVERSİTETİ (Varşava, Polşa)

www.uw.edu.pl
Varşava, Polşa
İllik təhsil haqqı: 2000€ – 5200€
BAKALAVR
FakultetlərİxtisasƏyani
Siyasət ElmləriBeynəlxalq münasibətlər -
Daxili təhlükəsizlik -
Sosial siyasət -
Politologiya -
Əmək bazarının təşkili -
Fəlsəfə və SosiologiyaSosiologiya -
Fəlsəfə -
Konqresmenlik -
Jurnalistika və İctimai ÜnsiyyətJurnalistika və media -
İnternetdə media idarə edilməsi -
Reklam və nəşriyyat fotoşəkili -
KİV-də logistika və marketinq -
PolonisticsMədəniyyət Tədqiqatları -
Slavyan Araşdırmaları -
Bali filologiyası -
Polşa filologiyası -
Ümumi və klinik loqoped müalicələri -
ŞərqşünaslıqÇin mədəniyyəti -
Yaponiyanın mədəniyyəti -
Şərqşünaslıq -
Asiya və Afrika Mədəniyyəti -
Şərqşünaslıq -
İndoloqiya -
Ərəbşünaslıq -
BiologiyaEkoloji idarəetmə -
Biologiya -
Biotexnologiya -
Ətraf mühitin qorunması -
İqtisad ElmləriMaliyyə və Mühasibatlıq -
Kompüter elmləri və iqtisadiyyat -
Riyazi və iqtisadi təhsil -
İqtisadiyyat -
Maliyyə və investisiya -
İqtisadi idarəetmə -
Daxili təhlükəsizlikDaxili təhlükəsizlik -
Humanitar ElmlərYunan filologiyası -
Mədəni Tədqiqatlar (Aralıq Sivilizasiyası) -
KimyaKimya -
Energetika və nüvə kimyası -
İrəli texnologiya və ölçü metodları -
Ətraf mühitin qorunmasıƏtraf mühitin qorunması -
GeologiyaGeologiya -
Tətbiqi geologiya -
FizikaFizika -
Astronomiya -
Tibb və Biologiya fiziologiyası -
Nano mühəndislik -
Optometriya -
Geologiya sahəsində geofizika -
Coğrafiya və Regional TədqiqatlarCoğrafiya -
İqtisadiyyatı -
ArxeologiyaArxeologiya -
TarixTarix -
İncəsənət tarixi -
Elmi məlumatlar və kitabxanaçılıq -
Mədəniyyətin etnologiyası və antropologiya -
Tətbiqi DilçilikŞərqi slavyan dili -
Tətbiqi Dilçilik -
Rus dili ilə ingilis dili -
İngilis dili ilə Alman dili -
Rus Filalogiyası -
Alman dilində ingilis filologiyası -
Belarus Filologiyası -
Mərkəzi və Şərqi Avropa mədəniyyəti -
Ukrayna Filologiyasında rus və ingilis dilləri -
Belarus Filologiyası rus və ingilis dillərində -
İngilis dili ilə İtalyanca -
Alman dili ilə Rus dili -
Alman dili ilə İtalyan dili -
İngilis dilində Rus dili -
Rus dili ilə Alman dili -
Rus dili ilə İtalayn dili -
İtalyan dili ilə İngilis dili -
İtalyan dili ilə Alman dili -
İtalyan dili ilə Rus dili -
İngilis, Alman, Fransız, İspan, Rus dili seçmək üçün ilk dil. Başlanğıcdan ikinci Yapon dili -
İngilis, Alman, Fransız, İspan, Rus dili seçmək üçün ilk dil. Başlanğıcdan ikinci İsveç dili -
İngilis, Alman, Fransız, Rus, İspan, Polyak və iki dil seçimi -
BioinformatikaBioinformatika -
RiyaziyyatRiyaziyyat -
NeofilologiyaRoman filologiyası -
Macarıstan filologiyası -
İngilis filologiyası -
İberistika -
Alman filologiyası -
İtalyan filologiyası -
Filologiya və Kulturologiya -
Hüquq (Magistraturaya bölünmədən - 5 il)Hüquq -
AdministrasiyaAdministrasiya -
Maliyyə Hüququ -
PedaqoqikaPedaqoqika -
Uşaq tərbiyəsi pedaqogiyası -
Andraqoqika -
Xüsusi pedaqoqika -
Müəllim pedaqogiyası -
Sosial pedaqogika -
Psixologiya (Magistraturaya bölünmədən - 5 il)Psixiligiya -
Tətbiqi Sosial Tədqiqatlar və Sosiallaşma şöbəsiSosiallaşma -
Sosial işçi -
Tətbiqi sosiologiya -
İdarəetməMaliyyə, mühasibat və sığorta -
İdarəetmə -
Amerika və Avropa İnstitutuABŞ Kulturologiyası -
Latın Amerikasının Kulturologiyası -
Yerli Özünüidarəetmə Elmləri BölməsiYerli idarəetmə və regional siyasət -
FilologiyaBaltik filologiyası -
Avropa tədqiqatlarıAvropaya inteqrasiya -
Avropa tədqiqatları -
İnformatikaİnformatika -
Klassik Filologiya Klassik və Aralıq dənizi -
Kitabxana elmləriKitabxana Elmləri -
Ərəbşünaslıq Ərəbşünaslıq -
MAGİSTR
FakultetlərİxtisasƏyani
Siyasət ElmləriBeynəlxalq münasibətlər -
Politologiya -
Avro və Asiya tədqiqatları -
Sosial siyasət -
Siyasi Marketinq -
Siyasi və media məsləhətləşmələri -
Vətən elmi -
İqtisad Elmləriİnvestisiya və maliyyə strategiyaları -
Beynəlxalq iqtisadiyyat -
Kompüter elmləri və iqtisadiyyat -
Riyazi və iqtisadi təhsil -
İqtisadiyyat -
Maliyyə və Mühasibat -
Sahibkarlığın İqtisadiyyatı -
Mühasibat və ictimai maliyyə -
Tətbiqi Sosial Tədqiqatlar və Sosiallaşma şöbəsi Kriminologiya -
Sosiallaşma -
Tətbiqi sosiologiya -
Tətbiqi sosiologiya və sosial antropologiya -
Jurnalistika və KİVJurnalistika və media -
Jurnalistika -
İctimaiyyətlə əlaqələr -
Reklam və nəşriyyat fotoşəkili -
KİV-də logistika və marketinq -
Sənədli film -
PolonisticsMədəniyyət Tədqiqatları -
Slavyan Araşdırmaları -
Bali filologiyası -
Polşa filologiyası -
Ümumi və klinik loqoped müalicələri -
ŞərqşünaslıqÇin mədəniyyəti -
Yaponiyanın mədəniyyəti -
Şərqşünaslıq -
Asiya və Afrika Mədəniyyəti -
Şərqşünaslıq -
İndoloqiya -
Ərəbşünaslıq -
Türkiyənin dili və mədəniyyəti -
Monqolustanın və Tibetin mədəniyyəti və dili -
Humanitar ElmlərMədəni Tədqiqatlar (Aralıq Sivilizasiyası) -
BiologiyaBiologiya -
Biotexnologiya -
Ətraf mühitin qorunması -
KimyaKimya -
Energetika və nüvə kimyası -
Ətraf mühitin qorunmasıƏtraf mühitin qorunması -
PedaqoqikaSosial siyasət -
Pedaqoqika -
Uşaq tərbiyəsi pedaqogiyası -
Andraqoqika -
Xüsusi pedaqoqika -
Müəllim pedaqogiyası -
Avropa tədqiqatlarıAvropa tədqiqatları -
Avropaya inteqrasiya -
GeologiyaGeologiya -
Tətbiqi geologiya -
FizikaFizika -
Astronomiya -
Tibb və Biologiya fiziologiyası -
Nano mühəndislik -
Coğrafiya və Regional TədqiqatlarCoğrafiya -
İqtisadiyyatı -
ArxeologiyaArxeologiya -
TarixTarix -
İncəsənət tarixi -
Elmi məlumatlar və kitabxanaçılıq -
Mədəniyyətin etnologiyası və antropologiya -
RiyaziyyatBioinformatika -
Riyaziyyat -
Kompüter elmləri və iqtisadiyyat -
NeofilologiyaRoman filologiyası -
Macarıstan filologiyası -
İngilis filologiyası -
İberistika -
Alman filologiyası -
İtalyan filologiyası -
Filologiya və Kulturologiya -
Hüquq (Magistraturaya bölünmədən - 5 il)Hüquq -
AdministrasiyaAdministrasiya -
Maliyyə Hüququ -
Psixologiya (Magistraturaya bölünmədən - 5 il)Psixiligiya -
Amerika və Avropa İnstitutuABŞ Kulturologiyası -
Latın Amerikasının Kulturologiyası -
İdarəetməİdarəetmə -
Beynəlxalq idarəetmə -
Ətraf mühitin idarə edilməsi -
Fəlsəfə və SosiologiyaFəlsəfə -
Sosiologiya -
İnformatikaİnformatika -
Klassik Filologiya Klassik və Aralıq dənizi -
Kitabxana elmləriKitabxana Elmləri -
Daxili təhlükəsizlikAnticrisis menecmenti -
Enerji Təhlükəsizliyi -
Магістр
FakultetlərİxtisasƏyani
Tətbiqi DilçilikTətbiqi Dilçilik2000 €
Şərqi slavyan dili2000 €
Mərkəzi və Şərqi Avropa mədəniyyəti2000 €
Belarus Filologiyası2000 €
Ukrayna Filologiyasında rus və ingilis dilləri2000 €
Rus Filalogiyası2000 €
Belarus Filologiyası rus və ingilis dillərində2000 €
İspan Dili -
İtalyan filologiyası -
İngilis filologiyası -
Alman filologiyası -
BAKALAVR
FakultetlərİxtisasƏyani
Beynəlxalq MünasibətlərBeynəlxalq münasibətlər -
İqtisadiyyatMaliyyə və Mühasibatlıq -
Təhlükəsizlik və Daxili İşlərDaxili təhlükəsizlik -
PolitologiyaPolitologiya -
ArxeologiyaArxeologiya -
Neofilologiyaİngilis filologiyası -
Psixologiya (Magistraturaya bölünmədən - 5 il)Psixiligiya -
Amerika və Avropa İnstitutuABŞ Kulturologiyası -
Amerika tədqiqatları -
Fəlsəfə və SosiologiyaFəlsəfə -
MAGİSTR
FakultetlərİxtisasƏyani
Beynəlxalq MünasibətlərBeynəlxalq münasibətlər -
İdarəetməBeynəlxalq Biznes -
Ətraf mühitin idarə edilməsi -
Siyasət ElmləriAvropa administrasiyası -
Daxili təhlükəsizlik -
Politologiya -
KimyaKimya -
Neofilologiyaİngilis filologiyası -
Amerika və Avropa İnstitutuABŞ Kulturologiyası -
Amerika tədqiqatları -
ArxeologiyaArxeologiya -
İqtisadiyyatBeynəlxalq İqtisadiyyat -
Maliyyə və Mühasibatlıq İnvestisiya Sistemləri -
PedaqoqikaMəktəb pedaqogiyası -
GeologiyaKarbohidratlar axtarışında Yer elmi -
BAKALAVR
FakultetlərİxtisasƏyani
Müəllimlər üçün Təhsil və Xarici DillərAlman dili ilə ingilis dili -
İngilis dili ilə Alman dili -
İngilis dili filologiyası -
Fransız dili ilə ingilis dili -
Fransız dili -
Alman dili ilə Fransız dili -

Tələbələrin Rəyləri

Xlebnİkova Anastasİya
Şəhər: Feodosiya
Fakultə: Turizm və istirahət
Universitet: MARİYA SKLADOVSKAYA-KÜRİ ADINA UNİVERSİTET

Öyrənmə prosesi mənim üçün maraqlıdır  və mən bu proqramdan çox razıyam. "OsvıtaPol" proqramının təşkil etdiyi dil kursları sayəsində dil bariyerini tez bir zamanda həll edə bildim. Mən oxuduğum qrupda, bir çox xarici tələbələr də təhsil alır. Burada müəllimlərin tələbələrə anlayışlı davranışlarının şahidi oldum. Xarici dili mühitində öyrənmək daha asandır.

Krestİna Yaroslav
Şəhər: Lugansk
Fakultə: Kosmetologiya
Universitet: KOSMETOLOGİYA UNİVERSİTETİ

Ölkəni çox bəyənirəm, gözəl və möhtəşəm şəhərdir. Hətta, bir anlıq özünü evindəndə rahat hiss edirsən. Burada olduğum müddət, rahatlıqla bir çox başqa şəhərləridə səyahət etmə imkanını əldə etdim. Varşavanın hər bir yerində olmaq, gəzib dolanmaq arzusundayam. Polşa artıq mənim üçün vətən kimi doğmalaşıb, burada özümü çox yaxşı və rahat hiss edirəm.

Most Popular

SUALINIZ VAR?

GERİ DÖNÜŞ ÜÇÜN BİLDİRİŞ FORMUNU DOLDURUN VƏ SORĞU GÖNDƏRİN! BİZ ÇOX BÖYÜK MƏMNUNİYYƏTLƏ SUALLARINIZI CAVABLANDIRACAĞIQ!