(012) Göstər
(050) Göstər
Sorğu göndər
Universitetlər

LYUBLİNDƏ MARİYA SKLADOVSKAYA-KÜRİ ADINA DÖVLƏT UNİVERSİTETİ (Lyublin, Polşa)

umcs.lublin.pl/
Lyublin, Polşa
İllik təhsil haqqı: 1250€ – 2000€
BAKALAVR
FakultetlərİxtisasƏyani
RomanizmTərcüməçi -
Fransız dili ilə İtalyan -
İtalyan ilə fransız dili -
Fransız dili -
SosiologiyaBeynəlxalq münasibətlər -
Sosial əlaqələrdə mədəniyyət və ünsiyyət -
Ailə köməkçisi -
Yerli sosial siyasət və ictimai səhiyyə -
Regional və yerli inkişaf -
İqtisadi Sosiologiya -
Administrasiyaİdarəçilik -
İqtisadiyyatBeynəlxalq Biznes -
Özünüidarəetmə və regional inkişaf iqtisadiyyatı -
PedaqoqikaMəktəbəqədər pedaqoji təhsi -
Sağlamlıq və reabilitasiya -
Vasitə Pedaqogiyası -
Səhiyyə və pedaqoji müalicə -
İctimai İşAilə ilə ictimai iş -
Beynəlxalq MünasibətlərBeynəlxalq təhlükəsizlik -
Şərqi Avropa Araşdırmaları -
Avropaya inteqrasiya -
Sakit okean bölgəsinin tədqiqi -
İncəsənət sahəsində bədii təhsilQrafika -
Heykəltəraşlıq və məkan formaları -
Rəsm -
Şəkil -
Məkan formaları -
Qrafika (Magistraturaya bölünmədən-5 il)Rəqəmsal qrafika -
Qrafik rəsm -
Qrafika və vizual dizayn -
İncəsənət və multimedia texnologiyaları -
Jurnalistika və KİVSiyasi Marketinq -
Kütləvi informasiya vasitələri -
Daxili təhlükəsizlikDaxili təhlükəsizlik -
BiotexnologiyaBiotexnologiya -
Avropa tədqiqatlarıAvropa tədqiqatları -
ArxeologiyaArxeologiya -
BiologiyaTibbi biologiya -
Ümumi və təcrübi bialogiya -
Mikrobialogiya -
Biokimya -
Bioloji pedaqoji təlim -
Coğrafiyaİrsi məxfiliyin idarəolunması -
Ekofizyoqrafi ilə geomatikləşmə -
Coğrafi məlumatlarla kartoqrafiya -
Sosial-iqtisadi sahənin təşkili -
Hidrometeorologiya -
Turizm və İstirahətEkoturizm -
Turizmin təşkili və fəaliyyəti -
Turizm və istirahət -
Otel biznesi -
Turizm resurslarının idarə edilməsi -
Məkan İqtisadiyyatıMəkan planlaması -
İdarəetmə və yenidən qurulma -
Landşaft dizaynı -
Kimya Kimyəvi analitika -
Əsas və tətbiqi kimya -
Bioaktiv və kosmetik maddələrin kimyası -
Kriminal ekspertiza -
Riyaziyyat Biomatematika -
Maliyyə və sığorta riyaziyyatı -
Kompüter elmində riyaziyyat -
Teorik Riyaziyyat və onun tətbiqi -
Məlumatların statistik təhlili -
Riyaziyyatın tətbiqi -
FizikaAstrofizika -
Nüvə təhlükəsizliyi və radioloji müdafiə -
Molekulyar və tibbi biofizika -
Eksperimental Fizika -
Ətraf mühitin fizikası -
Informatik fizika -
Teorik fizika -
Nanotexnologiya -
İnformatikaİnformasiya sistemlərinin layihələndirilməsi və proqramlaşdırılması -
İnformasiya texnologiyaları -
Polyak FilologiyasıRedaksiya və nəşriyyat -
Redaksiya -
Loqopediya -
Teatr -
Rus ElmiRusiyaşünaslıq -
SlavyanşünaslıqBalkanşünaslıq -
Turizm və mədəniyyət -
Ukrayna FilologiyasıBiznesdə Ukrayna dili -
İngilis Filologiyasıİngilis dili filologiyası -
AlmanizmGermanistika -
Rus FilologiyasıBiznesdə rus dili -
İspan Filologiyası İspan dili ilə portuqal dili -
Portuqaliya ilə İspan dili -
Jurnalistikada İspan dili, turizm və eko-turizm əlaqələri -
Linqvistik-ənənəvi İspan dili -
Portuqaliya jurnalistikası, turizm və Avropa münasibətlər -
Tətbiqi DilçilikAlman dili ilə ingilis dili -
Rus dili ilə ingilis dili -
Fransız dili ilə İngilis dili -
İngilis dili ilə Alman dili -
Elektron Cəmiyyətdə məlumatElektron cəmiyyətdə məlumat -
TarixPedaqoqika tarixi -
Tarixi biliklərin ticarətləşdirilməsi -
Redaksiya tarixi -
Milli irsin idarə edilməsi və tarixi mədəniyyət -
Arxivlər və məlumatların müasir idarə olunmasıArxivistika -
Müasir sənədlərin idarə edilməsi -
Elmİ məlumatlar və kİtabxanaçılıq Elmi məlumatlar və kitabxanaçılıq -
Mədəniyyət TədqiqatlarıAntropologiya və folklor -
Teatr və folklor işləri -
Kütləvi İnformasiya Vasitələri (KİV) -
Mədəniyyət tarixi -
Sənətdə tənqid və rəhbərlik -
EtnologiyaEtnologiya -
Maliyyə və MühasibatBankçılıq və maliyyə bazarları -
Maliyyə və vergi -
Müəssisənin mühasibat uçotu -
İdarəetməReklam və marketinq kommunikasiyalarının müasir formaları -
İnsan resurslarının idarə olunması -
Mədəni AnimasiyaAnimasiya -
Sosial pedaqoqikaOligofrenopedaqogika -
Tiflopedaqoqika -
Sosiallaşmanın pedaqoqiyası -
FəlsəfəFəlsəfə -
Dini işlərDini işlər -
PolitologiyaSiyasi və media məsləhətləşmələri -
Siyasi Liderlik -
Özünüidarəetmə və regional siyasət -
Şərqi Avropa AraşdırmalarıŞərqi Avropa Araşdırmaları -
Rəsm (Magistraturaya bölünmədən - 5 il)Rəssamlıq -
Bədii vasitələr -
Musiqi sahəsində incəsənət təhsiliMusiqi sahəsində bədii təhsil -
Caz və pop musiqisiVokal performansı -
İnstrumental icra -
LogistikaBeynəlxalq lojistik -
İqtisadi Təhlil İqtisadi təhlil -
Loqopediya və AudiologiyaLoqopediya -
Tarixi TurizmTarixi Turizm -
Cognitive scienceKoqnivistika -
MAGİSTR
FakultetlərİxtisasƏyani
İqtisadiyyatBeynəlxalq iqtisadiyyat -
Sosial siyasət, inkişaf və sosial təminat -
İqtisadi sistemlər -
Administrasiyaİdarəçilik -
PedaqoqikaMəktəbəqədər pedaqoji təhsi -
Sağlamlıq və reabilitasiya -
Səhiyyə və pedaqoji müalicə -
Təhsil Pedaqogiyası -
Animator və mədəniyyət meneceri -
Ümumi və şəxsi məsləhət -
Ümumi pedaqogika -
İctimai İşAilə ilə ictimai iş -
Daxili təhlükəsizlikDaxili təhlükəsizlik -
Ətraf mühitin qorunmasıƏtraf mühitin qorunması -
Avropa tədqiqatlarıAvropa tədqiqatları -
ArxeologiyaArxeologiya -
BiologiyaMikrobialogiya -
Biokimya -
Ümumi və Eksperimental Biologiya -
Turizm və İstirahət Turizm və istirahət -
Geoturizm -
Uşaq və gənclər turizmi -
Turizm və istirahətdə planlaşdırma və idarəetmə -
CoğrafiyaMəkan planlaması -
Kartoqrafiya və geoinformasiya -
Klimatoqrafiya və su ehtiyatları -
Ekoloji modelləşdirmə - Yenidənqurma və proqnozlar -
Regional inkişaf -
Ətraf mühitində geoloji çirklənmə -
Kimya Kimyəvi analitika -
Əsas və tətbiqi kimya -
Bioaktiv və kosmetik maddələrin kimyası -
Kriminal ekspertiza -
RiyaziyyatMaliyyə və sığorta riyaziyyatı -
Məlumatların statistik təhlili -
Riyaziyyatın tətbiqi -
Teorik Riyaziyyat -
Biomatematik -
Informatik riyaziyyat -
Kompüter elmləri ilə riyaziyyat (tədris ixtisasları) -
İngilis Filologiyasıİngilis filologiyası -
İnformatikaİnformasiya sistemlərinin layihələndirilməsi və proqramlaşdırılması -
İnformasiya texnologiyaları -
Rus ElmiRusiyaşünaslıq -
Polyak FilologiyasıLoqopediya -
Pedaqoji təhsil -
Tibb elmləri -
Teatr kino studiyası -
Nəşriyyat -
AlmanizmGermanistika -
Tətbiqi DilçilikAlman dili ilə ingilis dili -
Rus dili ilə ingilis dili -
İngilis dili ilə Alman dili -
Fransız dili ilə ingilis dili -
Elmİ məlumatlar və kİtabxanaçılıq Elmi məlumatlar və kitabxanaçılıq -
Xüsusi PedaqoqikaTiflopedaqoqika -
Sosiallaşmanın pedaqoqiyası -
Oligofrenopedaqoqiya -
FəlsəfəFəlsəfə -
Dini işlərDini işlər -
PolitologiyaSiyasi və media məsləhətləşmələri -
Siyasi Liderlik -
Özünüidarəetmə və regional siyasət -
İncəsənət sahəsində bədii təhsilHeykəltəraşlıq və məkan formaları -
Rəsm -
Qrafika -
Şəkil -
Məkan formaları -
BiotexnologiyaÜmumi biotexnologiya -
Tibb Biotexnologiyası -
FizikaMüasir tətbiqi fizika -
Teorik fizika -
SlavyanşünaslıqTərcümə -
Ukrayna FilologiyasıTərcümə -
Rus FilologiyasıTərcümə -
RomanizmFransız dili ənənəsi -
Fransız dili tədrisi -
Portuqal dili pedaqoqikası -
İspan dili pedaqoqikası -
TarixArxiv tarixi -
Pedaqoji tarix -
Bölgənin tarixi irsi -
Mədəniyyət Tədqiqatlarıİncəsənət və Turizm -
Folklor və etnologiya -
Gözəl sənətin tənqidi və təşviqi -
Media və məşhur mədəniyyət -
Maliyyə və MühasibatAudit və mühasibat -
Kapital qoyuluşu -
Maliyyə İdarəetməsi -
İctimai vergilər və maliyyə -
Maliyyə məsləhətçisi -
İdarəetməStrateji marka idarəetməsi -
İnformasiya sistemləri və biznes idarəolunması -
Sosial kapitalın idarə edilməsi -
Şirkətlərin və ictimai təşkilatların idarə edilməsi -
SosiologiyaYenilikçi iqtisadiyyat -
Ümumi sosiologiya -
Sivilizasiyalar arası dialoqun sosiologiyası -
Miqrasiyanın Sosiologiyası -
Tətbiqi Sosiologiya -
İctimai həyat sosiologiyası -
İctimai sağlamlıq sosiologiyası -
Beynəlxalq MünasibətlərDiplomatiya -
Beynəlxalq layihələr -
Avropa Regional Araşdırmaları -
Şərqi Avropa Araşdırmaları Şərqi Avropada siyasi sistemlər -
Şərqi Avropada regional əməkdaşlıq -
Jurnalistika və KİVRedaksiya jurnalizmi -
Online Jurnalistika -
Publik relations -
Musiqi sahəsində incəsənət təhsiliAnsambalın rəhbəri -
Katolik musiqisi -
ART müalicəsi -
Mədəniyyətdə təhsil və animasiya -
İqtisadi Təhlil İqtisadi təhlil -
LogistikaLogistika sistemləri -
MAGİSTR
FakultetlərİxtisasƏyani
Beynəlxalq əlaqələrBeynəlxalq əlaqələr -
GraphicsQrafika -
KimyaKimya -
Tətbiqi DilçilikTətbiqi Dilçilik -
BAKALAVR
FakultetlərİxtisasƏyani
Tətbiqi DilçilikTətbiqi Dilçilik -
İdarəetməBiznesdə idarəetmə -
Science and TechnologyElm və Texnologiya -
Turizm rəhbərliyiTurizm -

Tələbələrin Rəyləri

Xlebnİkova Anastasİya
Şəhər: Feodosiya
Fakultə: Turizm və istirahət
Universitet: MARİYA SKLADOVSKAYA-KÜRİ ADINA UNİVERSİTET

Öyrənmə prosesi mənim üçün maraqlıdır  və mən bu proqramdan çox razıyam. "OsvıtaPol" proqramının təşkil etdiyi dil kursları sayəsində dil bariyerini tez bir zamanda həll edə bildim. Mən oxuduğum qrupda, bir çox xarici tələbələr də təhsil alır. Burada müəllimlərin tələbələrə anlayışlı davranışlarının şahidi oldum. Xarici dili mühitində öyrənmək daha asandır.

Vİctorİa Sotsura
Şəhər: Rubezhnoe, Lugansk rayonu
Fakultə: Beynəlxalq münasibətlər
Universitet: Varşavada İdarəetmə Universiteti

Mən çox xoşbəxtəm ki, 2,5 il əvvəl təhsil almaq üçün məhz Varşava şəhərini seçmiş oldum. Valideyinlərimə və "OsvitaPol" proqramına, mənim xaricdə təhsil almaq arzumun reallaşmasında ən dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. Təhsil almaq üçün seçdiyim universitetdən çox razıyam. Professional və gülərüz müəllimlər heyəti hər zaman tələbələrin köməyinə çatır və dəstək olurlar. Burada sizi heçkəs oxumaqa məcbur etmir, və bu mənim fikrimcə ən doğru olandı.

Most Popular

SUALINIZ VAR?

GERİ DÖNÜŞ ÜÇÜN BİLDİRİŞ FORMUNU DOLDURUN VƏ SORĞU GÖNDƏRİN! BİZ ÇOX BÖYÜK MƏMNUNİYYƏTLƏ SUALLARINIZI CAVABLANDIRACAĞIQ!